27 octombrie 2012

Uimiri Made in Romania

Cu fățarnic regret aducem la cunoștință cititorilor acestui Jurnal că vor fi lipsiți de savoarea unor dezvăluiri cu iz retro asupra vieții trecute și pline de păcate a lui Moș Pinocchio. Căci iată:

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
Str. Matei Basarab 55-57, București sector 3, etc., etc.

Domnului Moș PINOCCHIO

Stimate Domn,

Vă aducem la cunoștință că urmare cererii dumneavoastră, înregistrată la CNSAS sub nr. P … din …05.2011, și a verificării efectuate potrivit solicitării, în temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, în evidențele provenite de la Serviciul Român de Infomații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Istoric al Armatei, create de fostele organe de securitate, precum și în evidența electronică a dosarelor preluate în arhiva CNSAS, nu s-a identificat niciun dosar întocmit pe numele dumneavoastră.

Această cerere rămâne în atenția noastră. În situația identificării unor materiale privitoare la persoana dumneavoastră, ca urmare a prelucrării fondului arhivistic preluat de către CNSAS, din proprie inițiativă, vă vom semnala în scris acest lucru.

Cu stimă,

Vicepreședinte,
conf. univ. dr. Virgiliu-Leon ȚÂRĂU,
[semnătură indescifrabilă și ștampilă rotundă]

Pentru înțelegerea mai profundă a patalamalei (nu vorbim despre înțelegere deplină, universurile kafkiene fiind incomprehensibile), trecem cu vederea lipsurile sintactice are propoziției de primă importanță și înșiruim aici cîteva din păcatele capitale ale lui Moș Pinocchio: căsătoria cu o Colombină de origine germană și cu rude apropiate în Germania capitalistă; trecerea la religia luterană și participarea ca membru activ în comunitatea corespunzătoare din București în anii 1984-89; participarea la concerte subversive de muzică liturgică și barocă, inclusiv pe scenă; primirea regulată de telefoane, scrisori și pachete din RFG în aceeași perioadă; solicitarea de pașaport turistic pentru RFG, prin 1987, cerere eșuată la biroul personal, originea etnică și rudele capitaliste ale Colombinei fiind binecunoscute în acea regiune pur valahă; refuzul de a face armata “la 30 km de București” într-o unitate cu specific; ascultarea cu interes a bancurilor politice și repovestirea celor mai bune etc., etc.

Fericiți cei ce cred!


2 comentarii:

Peder Anger spunea...

Deci nimeni nu s-a sesizat ca esti oblio in tara tuguiatilor?!
INCREDIBIL!!!!

Andreea spunea...

Bine zis INCREDIBIL!!!